Wpisy użytkownika Liga Świata z dnia 8 lutego 2012

Liczba wpisów: 4

ligaswiata
 
Waluta CO2: Nowy początek dla Technokracji!
Patrick Wood, augustreview.com

Wprowadzenie.
Krytycy, którzy uważają, że amerykański dolar zostanie zastąpiony przez nową globalną walutę być może myślą zbyt krótkowzrocznie.

Na horyzoncie świata wyłania się nowa globalna waluta, która mogłaby zastąpić wszystkie papierowe waluty i system gospodarczy, na którym są oparte.

Ta nowa waluta, nazywana po prostu walutą CO2 lub węglową, jest środkiem dla wspierania nowego rewolucyjnego systemu ekonomicznego opartego na energii (produkcji i konsumpcji), a nie cenach. Nasz obecny system oparty na cenach i związane z nim waluty, które wspierały kapitalizm, socjalizm, faszyzm i komunizm, są obecnie zapędzane do ekonomicznej rzeźni aby zrobić miejsce dla nowego świata, opartego na węglu.

Jest obecnie bardzo wyraźnym, że świat działa w umierającym, opartym na cenach systemie ekonomicznym o czym świadczy gwałtowny spadek wartości wszystkich papierowych walut. Era pieniądza fiducjarnego (niewymienialnej na złoto papierowej waluty) rozpoczęła się w 1971 roku, kiedy prezydent Richard Nixon oddzielił dolara od złota. Ponieważ dolar, stał się walutą fiducjarną, będąc jednocześnie światową walutą rezerwową, wszystkie pozostałe waluty w końcu poszły tym samym tropem, pozostawiając nas dzisiaj z globalnym morzem papieru, który jest coraz bardziej niepożądany, niestabilny i bezużyteczny.

Śmiertelny gospodarczy stan dzisiejszego świata jest bezpośrednim odzwierciedleniem sumy jego chorych i umierających walut, ale to może się wkrótce zmienić.

Obecnie prowadzone są już działania mające na celu ustanowienie nowej waluty węglowej/CO2 jako ostatecznego rozwiązania globalnych problemów zmniejszenia ubóstwa, kontroli populacji, kontroli środowiska, globalnego ocieplenia, alokacji energii oraz równej dystrybucji bogactwa ekonomicznego.

Niestety dla poszczególnych ludzi żyjących w tym nowym systemie, będzie wymagane poddanie się autorytarnej i scentralizowanej kontroli we wszystkich aspektach życia, od kołyski do grobu.

Czym jest waluta węglowa i jak ona działa? W skrócie, waluta węglowa będzie opierać się na regularnej alokacji dostępnej energii ludziom na całym świecie. Jeśli nie zostanie ona wykorzystana w określonym czasie jej termin ważności wygaśnie (podobnie jak w taryfach miesięcznych minut na telefony komórkowe), tak aby te same osoby mogły otrzymać nowy przydział oparty na nowych kwotach produkcji energii na następny okres.

Ponieważ łańcuch dostaw energii jest już zdominowany przez światowe elity, ustalanie kwot produkcji energii ograniczy ilość dostępnej waluty w obiegu w jakimkolwiek czasie. To oczywiście w naturalny sposób ograniczy produkcję, wytwarzanie żywności i migrację/przemieszczanie się osób.

Waluty lokalne mogą pozostać w grze przez jakiś czas, ale w końcu odejdą i będą w pełni zastąpione przez walutę węglową, w taki sam sposób, jak Euro wyparło poszczególne waluty europejskie w ostatnim okresie czasu.

Brzmi to jak bardzo nowoczesny pomysł, nieprawdaż? W rzeczywistości, te pomysły sięgają 1930 roku, kiedy to setki tysięcy obywateli USA były owładnięte nową ideologią polityczną o nazwie Technokracja i obietnicy lepszego życia.

Nawet, literatura klasyczna z tamtego okresu była pod silnym wpływem Technokracji: “Rok 1984.” George'a Orwella, “The Shape of Things to Come” H.G Wellsa i "naukowa dyktatura" Huxleya w “Brave New World”.

Ten artykuł bada odrodzenie Technokracji i jej potencjał przekształcenia Nowego Porządku Świata w coś naprawdę "nowego", a także zupełnie nieoczekiwanego dla większości współczesnych krytyków.

Tło historyczne.
Filozoficznie, Technokracja ma swoje korzenie w naukowych autokracjach Henriego de Saint-Simona (1760-1825) i w pozytywizmie Augusta Comte (1798 - 1857), ojca nauk społecznych. Pozytywizm wywyższył naukę i metody naukowe ponad objawienia metafizyczne. Technokraci poparli pozytywizm, ponieważ wierzyli, że postęp społeczny był możliwy jedynie dzięki nauce i technologii. [Schunk, Learning Theories: An Educational Perspective, 5th, 315]

Ruchu społeczny Technokracji, z jego systemem rozrachunków energii, sięga roku 1930, gdy mało znana grupa inżynierów i naukowców zaoferowała go jako rozwiązanie dla Wielkiego Kryzysu.

Głównym naukowcem stojącym za Technokracją był M. King Hubbert, młody geolog, który później (w 1948-1956) wymyślił słynną dziś teorię Peak Oil (szczytu wydobycia ropy naftowej). Hubbert stwierdził, że odkrywanie nowych złóż energii, i ich przetwarzanie zostanie wyprzedzone przez konsumpcję, co w końcu doprowadzi do gospodarczego i społecznego chaosu. Wiele współczesnych zwolenników teorii Peak Oil twierdzi, że globalna recesja w latach 2007-2009 była pogłębiona w części przez rekordowe ceny ropy, co pokazało prawdziwość teorii.

Hubbert otrzymał wyższe wykształcenie na Uniwersytecie w Chicago, który ukończył z tytułem doktora w 1937 roku, następnie uczył geofizyki na Uniwersytecie Columbia. Był wysoko ceniony przez całą swoją karierę, otrzymując wiele nagród, takich jak Public Service Award Rockefellera w 1977 roku.

W 1933 roku Hubbert i Howard Scott utworzyli organizację o nazwie Technokracja Inc. Technokracja pochodzi od greckich słów "techne" co oznacza umiejętność i "kratos", czyli rządy. Tak więc są to rządy wykwalifikowanych inżynierów, naukowców i techników, w przeciwieństwie do wybieranych reprezentantów. Technokracja była przeciwna wszystkim innym formom rządów, w tym komunizmu, socjalizmu i faszyzmu, których gospodarki funkcjonowały w oparciu o system cen.

Jako założyciele organizacji i ruchu politycznego o nazwie Technokracja, Inc Hubbert i Scott byli także współautorami podręcznika "Technocracy Study Course" napisanego w 1934 roku. Książka ta służy za "biblię" technokracji i jest głównym dokumentem do którego większość nowoczesnego technokratycznego myślenia można odnieść.

Technokracja postuluje, że tylko naukowcy i inżynierowie są w stanie prowadzić skomplikowane, oparte na technologii społeczeństwa. Ponieważ technologia, argumentowali, zmieniła społeczny charakter społeczeństwa, dotychczasowe metody gospodarki i rządów stały się przestarzałe. Mieli Oni w pogardzie polityków i biurokratów, których uważali za niekompetentnych. Dzięki zastosowaniu metody naukowej i naukowych metod zarządzania, Technokraci mieli nadzieję ograniczyć ogromne nieefektywności w pracy społeczeństw, zapewniając tym samym więcej korzyści dla wszystkich członków społeczeństwa, zużywając przy tym mniej zasobów.

Inną integralną częścią Technokracji było wdrożenie systemu ekonomicznego opartego na alokacji energii, a nie cenach. Zaproponowali oni, aby zastąpić tradycyjne pieniądze, kredytami energii.

Ich skupienie się na efektywnym wykorzystaniu energii jest prawdopodobnie pierwszym prekursorem ruchu zrównoważonej ekologii w Stanach Zjednoczonych. Podręcznik Technokracji twierdził na przykład,
“Mimo, że (ziemia) nie jest odizolowanym systemem, to zmiany w konfiguracji materii na ziemi, takie jak erozja gleby, tworzenie się gór, spalanie węgla i ropy naftowej oraz wydobycie metali są typowymi i charakterystycznymi przykładami procesów nieodwracalnych, w tym w każdym przypadku wzrostu entropii." (Technocracy Study Course, Hubbert & Scott, str. 49)

Nowoczesne naciski na ograniczenie zużycia paliwa węglowego, które powodują globalne ocieplenie, i emisję CO2 są w istocie produktem początkowego technokratycznego myślenia.

Naukowcy Hubbert i Scott próbowali wyjaśnić (lub potwierdzić) swoje argumenty w zakresie fizyki i termodynamiki, która jest nauką o konwersji energii pomiędzy ciepłem a pracą mechaniczną.

Entropia jest pojęciem w termodynamice, która reprezentuje ilość energii w systemie, która nie jest już dostępna do wykonywania pracy mechanicznej. Entropia w ten sposób zwiększa się wraz z tym jak materia i energia w systemie degraduje się w kierunku ostatecznego stanu jednolitości.

W laickim języku, entropia oznacza to, że jeśli raz czegoś użyłeś, tracisz to na stałe. Ponadto, końcowym stanem entropii jest stan "obojętnej jednolitości", gdzie nic się nie dzieje. Tak więc, jeśli człowiek zużywa wszystkie dostępne energie lub niszczy środowisko, to nie może to nigdy być powtórzone lub przywrócone.

Ucieczka przed społeczną entropią realizowana jest przez Technokratów poprzez zwiększenie efektywności społeczeństwa przez staranną alokację dostępnej energii i mierzenie kolejnych produkcji w celu znalezienia stanu "equilibrium", lub równowagi. Koncentracja Hubberta na entropii wyraża się w logotypie Technokracji, Inc, znanej jako symbol Yin Yang, który przedstawia równowagę.

Aby ułatwić zrównoważenie pomiędzy człowiekiem i naturą, Technokracja proponuje, aby obywatele otrzymali certyfikaty energetyczne w celu prowadzenia gospodarki:

“Certyfikaty energetyczne są wydawane indywidualnie dla każdej dorosłej osoby w całej populacji... zapis dochodu i jego wysokość wydatków prowadzone są przez Sekwencję Dystrybucji, więc jest prostą sprawą by Sekwencja Dystrybucji w każdej chwili mogła doprowadzić do zrównoważenia poziomu danego klienta... Dokonując zakupów towarów lub usług osoba oddaje Certyfikaty Energii właściwie zidentyfikowane i podpisane.”“Znaczenie tego, z punktu widzenia wiedzy, nt. tego co dzieje się w systemie społecznym i kontroli społecznej, najlepiej może być docenione, gdy zbadamy cały system w dystansu. Po pierwsze, jeden typ organizacji obsadza stanowiska i cały mechanizm społeczny. Ta sama organizacja nie tylko produkuje, ale również dystrybuuje wszystkie towary i usługi.”"Dzięki tej informacji nt rozliczeń, prowadzonej w sposób ciągły, kwatera główna ma przed sobą analogiczny przypadek do panelu sterowania elektrowni lub mostu dowodzenia oceanicznego liniowca..." (Technocracy Study Course, Hubbert & Scott, str. 238-239)

Dwie główne różnice pomiędzy pieniędzmi określonymi przez ceny a świadectwami energetycznymi są takie, że:
a) pieniądze są czymś ogólnym dla posiadacza, natomiast Certyfikaty są indywidualnie zarejestrowane dla każdego obywatela,
b) pieniądze nie wygasają, podczas gdy certyfikaty tracą ważność.

Ten ostatni aspekt znacznie utrudnia, jeśli nie całkowicie zapobiega, akumulacji bogactwa i majątku.

Faza przejściowa.
Na początku II wojny światowej, wraz z powrotem dobrobytu, popularność Technokracji zmalała, jednak zarówno organizacja, jak i jej filozofia przetrwała.

Obecnie istnieją dwie główne strony internetowe reprezentujące Technokrację w Ameryce Północnej: Technocracy, Inc z siedzibą w Ferndale, Washington, jest reprezentowana na www.technocracy.org. Siostrzaną organizacją jest Technocracy Vancouver, mieszcząca się w Vancouver, Kolumbia Brytyjska i można ją znaleźć na stronie www.technocracyvan.ca.

Podczas gdy oryginalnie Technokracja skupiała się wyłącznie na kontynencie północnoamerykańskim, teraz gwałtownie rozrasta się w Europie i innych krajach uprzemysłowionych.

Na przykład, Sieć Europejskich Technokratów powstała w 2005 jako "autonomiczny ruch badań naukowych i społecznych, który ma na celu badanie i rozwój zarówno teorii jak i konstrukcji technokracji". Ich strona internetowa twierdzi, że ma członków na całym świecie.

Oczywiście, kilka drobnych organizacji i ich strony internetowe nie mogą liczyć na stworzenie i wdrożenie globalnej polityki energetycznej, ale nie dlatego, że te idee nie są wciąż żywe.

Bardziej prawdopodobny wpływ na współczesne myślenie ma teoria Hubberta- Peak Oil, która powstała w 1954 roku. Odegrała ona ważną rolę w ruchu ekologicznym / środowiskowym. W rzeczywistości, cały światowy ruch globalnego ocieplenia pośrednio działa w odniesieniu do teorii Hubberta.

Jak Kanadyjskie Stowarzyszenie Klubu Rzymskiego niedawno stwierdziło: "problem Peak Oil wpływa bezpośrednio na pytanie o zmiany klimatu." (zobacz John H. Walsh, “The Impending Twin Crisis – One Set of Solutions?, p.5.)

Nowoczesna propozycja.
Ze względu na połączenie ruchów ekologicznych, globalnego ocieplenia z technokratyczną koncepcją świadectw energetycznych, należałoby oczekiwać, że waluta CO2 będzie zaproponowana przez tą właśnie społeczność, i w rzeczywistości tak właśnie jest.

W 1995 roku Judith Hanna napisała w New Scientist w artykule "Ku wspólnej walucie węglowej", "Moją propozycją jest ustalenie rocznego ogólnego kontyngentu dla spalania paliw kopalnych i rozdzielanie go po równo między wszystkich dorosłych na świecie."

W 2004 r. prestiżowy Harvard International Review HIR opublikował artykuł "Nowa waluta" w którym można było przeczytać,

"Dla tych, którzy chcą spowolnienia globalnego ocieplenia, najbardziej skutecznym działaniem jest stworzenie silnych narodowych walut węglowych/CO2... Dla uczonych i polityków, kluczowym zadaniem jest przeszukiwanie historii dla znajdywania bardziej użytecznych kierunków. Globalne ocieplenie jest określone jako problem środowiskowy, ale jego najlepsze rozwiązania nie znajdują się w kanonie prawa ochrony środowiska. Wszechobecność węgla w gospodarce światowej wymaga, aby jego koszt był brany pod uwagę w każdym systemie w celu ograniczenia emisji. Rzeczywiście, handel emisjami [CO2] został namaszczony na króla, ponieważ jest on najbardziej elastyczny w odniesieniu do kosztów. A ponieważ handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla jest bardziej podobny do handlu walutami niż eliminacji zanieczyszczeń, decydenci powinni patrzeć na handel i finanse, myśląc w jaki sposób rynki CO2 powinny być regulowane. Musimy przewidywać wyzwania polityczne, które powstaną w tym wyłanianie się oddolnego systemu, w tym zarządzanie połączeniami między poszczególnymi rodzącymi się systemami handlu, zasadami odpowiedzialności za fałszywe zezwolenia i współpracy sądowej."

HIR konkluduje, że "po siedmiu latach kołowrota i złych analogii, międzynarodowy system kontroli węgla kieruje się, choć niepewnie w kierunku produktywnej ścieżki działania."

W 2006 roku, David Miliband brytyjski sekretarz ds środowiska powiedział do komisji przeprowadzającej coroczny audyt, kategorycznie stwierdzając, "Wyobraźcie sobie kraj, w którym węgiel staje się nową walutą. Wykonujemy karty bankowe, które przechowują zarówno funty jak i punkty węglowe. Gdy kupujemy energię elektryczną, gaz i paliwa, możemy używać naszych punktów węgla, jak również funtów. W celu zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, rząd będzie ustalał limity na ilość węgla, który będzie mógł być zużyty."

W 2007 roku New York Times opublikował artykuł Hannah Fairfield "Kiedy węgiel staje się walutą". Stwierdziła Ona dobitnie że: "Aby zbudować rynek węgla, jego twórcy muszą stworzyć walutę kredytów węglowych, którą uczestnicy będą mogli handlować".

PointCarbon, światowy lider doradztwa, w parze z Bank of New York Mellon wyceniają szybko rozwijający się rynek węgla. W 2008 roku wydali dokument "W kierunku wspólnej waluty węglowej: poszukiwanie perspektyw dla integracji światowych rynków węgla." Raport omawia zarówno ekologiczną jak i ekonomiczną efektywność w podobnym kontekście, tak jak początkowo rozważał to Hubbert w 1933 roku.

Wreszcie w dniu 9 listopada 2009 r. Telegraph (Wielka Brytania) przedstawił artykuł "Każdy w Wielkiej Brytanii, może otrzymać osobisty "przydział CO2."

"...Wprowadzenie w życie indywidualnych przydziałów CO2 dla każdej osoby będzie najbardziej skutecznym sposobem realizacji celów redukcji emisji gazów cieplarnianych. Oznaczałoby to że ludziom wyda się unikalny numer, który będą musieli podać przy zakupie produktów, które przyczyniają się do emisji dwutlenku węgla, takich jak paliwo, bilety lotnicze i energia elektryczna. Podobnie jak z konta bankowego, oświadczenie powinno być wysyłane co miesiąc, aby pomóc ludziom śledzić to, czego używasz. Jeśli ich "konto CO2" spadnie do zera, będą musieli zapłacić, aby uzyskać więcej kredytów ".

Jak widać, przedstawione teksty nie odnoszą się do "małej ligi" w kategoriach autorstwa czy treści. Nurt wczesnej techokratycznej myśli w końcu dotarł do brzegu, gdzie fale kładą się na plaży.

Technokratyczny prototyp Karty Dystrybucji Energii.
W lipcu 1937 r. artykuł Howarda Scotta w Magazine Technokracja opisał Kartę Dystrybucji Energii w najdrobniejszych szczegółach. Zadeklarował, że użycie takiego instrumentu jako "środka rozrachunków jest częścią proponowanych przez Technokrację zmian wokół których ustrój społeczno-ekonomiczny może być zorganizowany".

Scott pisał dalej,

“Certyfikat zostanie wydany bezpośrednio obywatelowi. Jest on niezbywalny i nienegocjowalny, dlatego nie może być skradziony, zagubiony, wynajęty, pożyczony, lub oddany. Jest niekumulatywny, dlatego nie może być zaoszczędzony, i nie może gromadzić odsetek. Jednostki nie muszą być wydane, ale tracą swoją ważność po wyznaczonym okresie czasu.”To mogło się wydawać science fiction w 1937 roku, ale dziś jest całkowicie osiągalne. W 2010 roku Technkracja, Inc oferuje zaktualizowany pomysł, co do tego jak taka Karta Dystrybucji Energii mogła by wyglądać. Ich strona internetowa podaje: "Teraz można użyć plastikowej karty podobnej do dzisiejszych kart kredytowych z wbudowanym mikroprocesorem. Układ ten może zawierać wszystkie informacje potrzebne do stworzenia karty dystrybucji energii, jaką opisano w tej broszurze. Ponieważ te same informacje będą zawarte w dowolnej formie, najlepiej pasującej do najnowszych technologii, to samo pojęcie "Karty Dystrybucji energii jest tutaj wyjaśnione."

Jeśli przestudiujesz zamieszczoną powyżej kartę to zauważysz, że jest ona również uniwersalnym dokumentem tożsamości i zawiera mikroprocesor. Odzwierciedla to filozofię Technokracji, że każdy człowiek w społeczeństwie musi być starannie monitorowany i zliczany w celu śledzenia tego, co zużywa w zakresie energii, a także, do czego się przyczynia w procesie produkcyjnym.

Uczestnicy rynku węgla/CO2.
Nowoczesny system kredytów węglowych/CO2 (carbon credits) był wynalazkiem Protokołu z Kioto i zaczął nabierać tempa w 2002 roku wraz z ustanowieniem pierwszego krajowego systemu handlu kredytami w Wielkiej Brytanii. Po tym jak proces ten stał się częścią międzynarodowego prawa w 2005 roku, przewiduje się, że rynek handlu powinien osiągnąć 3 biliony dolarów do roku 2020 lub wcześniej.

Edmond de Rothshild 1992 spotkanie UNCED w Brazylii. Tam właśnie Rothshild zaproponował po raz pierwszy koncept handlu CO2 dla ratowania świata:

Graciela Chichilnisky, dyrektor Columbia Consortium for Risk Management i projektant tekstu ustawy kredytów węglowych Protokołu z Kioto, powiedział, że rynek emisji "jest zatem środkiem dla działań pieniężnych i handlu - ale jest również sposobem na generowanie zysków w bardziej ekologicznej przyszłości." (patrz również artykuł: Kto potrzebuje rynku CO2?)

Kim są "przedsiębiorcy", którzy zapewniają otwarte drzwi do partycypowania w tych zyskach? Obecnie na czele stawki są JPMorgan Chase, Goldman Sachs i Morgan Stanley.

Bloomberg zauważył w artykule "Węglowi Kapitaliści" z 4 grudnia 2009 r., że:

“Banki przygotowują się do działań na rynku CO2, podobnych do tych jakie robili wcześniej: projektując umowy rynku instrumentów pochodnych, które pomogą firmom będącym ich klientami zabezpieczyć ryzyko cenowe w długim okresie. Są też gotowi do sprzedaży produktów finansowych CO2 dla inwestorów zewnętrznych.”W JP Morgan, kobieta, która pierwotnie wynalazła swapy ryzyka kredytowego, Masters Blythe, jest teraz szefem wydziału, który handluje kredytami CO2 dla banku.

Biorąc pod uwagę samą siłę światowych gigantów bankowych stojących za handlem uprawnieniami do emisji, nic dziwnego, że analitycy już przewidują, że wkrótce rynek emisji dwutlenku węgla przyćmi handel wszystkimi innymi surowcami.

Konkluzja.
Gdzie jest dym, jest ogień. Gdzie są rozważania, tam jest i działanie.
Jeśli M. King Hubbert i inni wcześni architekci Technokracji żyli by dzisiaj, byliby bardzo zadowoleni z plonów jakie mogli by zebrać z pomysłów alokacji energii, które rozrosły się na tak dużą skalę. W 1933 roku, nie istniała technologia wdrożenia systemu świadectw energetycznych. Jednak w dzisiejszym świecie coraz bardzie zaawansowanych technologii komputerowych, cały świat może być łatwo zarządzany na jednym komputerze.

Alan Watt o nowym wyłaniającym się systemie:

[...] Oczywiście, waluta jest jedynie środkiem do osiągnięcia celu. Kto kontroluje walutę również kontroluje gospodarkę i struktury polityczne, które są ich następstwem. Poszukiwania co do tego, jak taki system mógłby wyglądać będą tematem na przyszłość.

Technokracja i rozrachunki oparte na energii nie są bezczynnymi lub teoretycznymi zagadnieniami. Jeżeli światowe elity zamierzają zastąpić narodowe waluty walutą węglową/CO2, to w konsekwencji cały system ekonomiczny i polityczny na świecie będzie również fundamentalnie zmieniony na zawsze.

To czego Technokracja nie mogła osiągnąć w czasie Wielkiego Kryzysu wydaje się, że ma twardy grunt do działania w obecnej Wielkiej Recesji.
 

ligaswiata
 
Niszczenie suwerenności i kolejne manipulacje FEDu.
Bob Chapman. The International Forecaster

W piątek od konklawe Bilderberg w Davos, mianowany prezes Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghi ogłosił, że Europa uniknęła finansowej katastrofy, cytując poprawę na rynkach strefy euro w ostatnich tygodniach. Powiedział, że obowiązkiem EBC jest ochrona przed deflacją jak i inflacją. Faktem jest to, że on i jego przyjaciele z FEDu zaaranżowali swapy walutowe wysokości 1 biliona dolarów z których EBC pożyczyło 660 miliardów dolarów do 523 banków w krajach UE, na 1% przez okres trzech lat. Również obniżył on stopy procentowe dwukrotnie, i rozszerzył czas spłaty udzielonych kredytów od 1 do 3 lat. Można się spodziewać że Pan Draghi podejmie łatwą anglo-amerykańską drogę. Jest w pełni wyszkolonym illuministom, a to jest kierunek z którego przychodzą rozkazy.

Skonkludował również zawarcie fiskalnego paktu ESM, Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego, gdzie budżety i fiskalne wydatki zostaną ustalone przez niewybieralnych urzędników skarbowych, którzy zostali oficjalnie uodpornieni przez rząd UE. Pan Draghi nic nie wspomina o tej sytuacji, jak również zapomniał dać nam znać o tym, że w tym pakcie wszystkie narody tracą suwerenność.

Jak dotąd, po miesiącu, nie ma dowodów na to, że te fundusze dotarły do realnej gospodarki. Banki, które właśnie otrzymały fundusze oprocentowane na 1% zdeponowały je z powrotem do EBC na ¼%. Nie pożyczyli tych funduszy między sobą ponieważ twierdzą, że nie ufają sobie nawzajem. To smutny stan rzeczy. Oprócz tego obecnie EBC akceptuje zabezpieczenie kredytu o dużo gorszej jakości niż to wcześniej zostało zatwierdzone. Jak widać Pan Draghi celowo pominął dużo faktów.

Teraz banki muszą wykorzystać te fundusze by zrefundować stare i nowe zadłużenie oraz pożyczać, by utrzymać gospodarkę na powierzchni. Mają także grać swoje role w utrzymaniu sześciu narodów z problemami finansowymi na powierzchni.

Odnośnie tematu Grecji powiedziano, że w ostatni piątek umowa zostanie ogłoszona, ale nic się nie wydarzyło. Prognozy są ponure a podstawy ekonomiczne są straszne. Nie będziemy się powtarzać nt Grecji, ponieważ mówiliśmy o niej wiele razy. Zobaczymy co przyniesie ten tydzień.

Portugalska gospodarka spada w głąb recesji. Przydzielanie kredytów bankowych spadło do najniższego poziomu w historii.

[...] Złoto, w końcu, z całego tego bałaganu miało dobry miesiąc i wzrosło prawie o 10%. To najlepszy styczeń od 1980 roku. Pamiętamy dobrze styczeń 1980- to był ostatni miesiąc rajdu cen złota. Co dziwne akcje zatrzymały swoje wzrosty w czerwcu z cenami złota pomiędzy 680-720 dolarów. To co chcemy przez to powiedzieć to, że ostatnie 3 próby tłumienia cen złota i srebra w 2011 i 2012 r. wskazały na to, że rząd USA jest bardzo aktywny w manipulacjach cenami m.in. złota i srebra, zresztą zgodnie z prawem, od 1980 roku. Wspominamy o tym dlatego, że przez ten fakt krótkoterminowe wykresy są strasznie wypaczone i według nas nie można z nich korzystać. Zwolennicy ponownie przedstawią swoje wykresy, wierząc i mając nadzieję, że mają rację. Niestety jak to zwykle bywa będą w błędzie.

Po tym jak EBC otrzymał 1 bilion dolarów, teraz słyszymy, że zostanie uruchomiony w USA QE3. We frakcyjnej bankowości, to może być 10 do 20 bilionów dolarów. Każda istotna część tych funduszy jest używana i monetyzowana, więc wkrótce będziemy świadkami szokującej inflacji.

Powoli zbliżają się wybory a poziom bezrobocia nie ulega poprawie. FED ogłosił, że jest przygotowany do dalszego zabezpieczenia funduszy. Inflacja będzie się zwiększać, a nie zmniejszać. Cała ta kreacja pieniądza i kredytu wpłynie na inflację. Kraje UE, USA i Wielka Brytania nie będą miały wzrostu gospodarczego w tym roku, ewentualnie minimalny. To czym jest QE 3 i inne rodzaje bodźców stymulujących gospodarkę to elementy pozwalające na kontynuowanie gry.

Jeśli wszystko jest w porządku to dlaczego Amerykańska Mennica (US Mint) sprzedała 114,500 uncji American Gold Eagles mimo, że pozostały jeszcze dwa dni w styczniu, aby zbierać zamówienia od nabywców? Być może całkowita sprzedaż wyniesie 145.000 uncji, i będzie największą sprzedażą od półtorej roku. Dzieje się to dlatego, że ludzie nie ufają własnym gospodarkom i rządom, dlatego kupują złote i srebrne monety, aby się chronić. Wystarczy, że spojrzą na republikańskie prawybory prezydenckie, gdzie głosy są kradzione przez komputery, martwi ludzie oddają głosy a Ron Paul nie dostaje możliwości wyrażenia swoich racji. Nasz rząd to przestępczy syndykat. Wszyscy ci, nabywcy złota i srebra wiedzą o tym i dlatego chcą złotych i srebrnych monety, a nie fiducjarnych dolarów.

W końcu zaczynamy widzieć, że menedżerowie zarządzający pieniędzmi, fundusze hedgingowe oraz inne instytucje zaczynają przykładać coraz więcej wagi do złota. Powinno to doprowadzić do krótkiego pokrycia pozycji na złocie i srebrze i ich akcjach.

Jak przepowiadaliśmy miesiąc temu jesteśmy świadkami działania QE 3. Mówiliśmy, że QE3 będzie polegało na wykupywaniu przez FED śmieci z banków które nie mają gotówki, aby te w zamian realizowały jego politykę. Ta polityka składa się z wykupywania papierów Skarbu Państwa, agencji i udzielaniu pożyczek dla małych i średnich firm. Wcześniej FED zakupił papiery warte 1,4 bilionów dolarów głównie MBS (hipoteczne listy zastawne) i CDO (Collateralized Debt Obligations). Nigdy nie dowiedzieliśmy się tego ile FED zapłacił za poprzednie zakupy i prawdopodobnie nie dowiemy się tego również i tym razem. Jest to kolejny prezent jaki FED, a raczej podatnik daje bankom. To, co widzimy w Europie i prawdopodobnie niedługo znów w USA jest napychaniem systemu pieniędzmi i kredytami. FED zmierza ścieżką bez powrotu wiedząc dokładnie, co robi. To jest gra oparta na kreacji pieniądza i kredytu do samego końca. Historycznie żaden bank centralny nie miał prawa by to zrobić. Jeśli ta gra rozegra się do samego końca możemy spodziewać się hiperinflacyjnej depresji, która zakończy się deflacyjnym, depresyjnym upadkiem. Zniszczy to wartość dolara i jego siłę nabywczą. Cały system prawdopodobnie upadnie w tym być może 60% handlu, z 40% do 50% bezrobociem, i końcem systemu finansowego, uciekania się do handlu wymiennego, końcem systemu pomocy społecznej i rządowej. Wszystkie te elementy upadną, więc lepiej przygotuj się na to. Cały ten program jeszcze bardziej przyspieszy jeśli Ron Paul nie zostanie wybrany na prezydenta. Gdyby został wybrany mógłby zatrzymać wiele programów i polityk, które niszczą nasz kraj.

Ruchy elit realizowane poprzez FED i pośrednio EBC w celu zatuszowania monetarnego i finansowego chaosu w Europie i USA poprzez QE 3 są w części polityczne. Wyjątkowo polityczne będą na pewno we Francji idącej w kierunku kolejnych wyborów. Francja to koszmar dla elit a rządzący oczywiście chcą aby Obama został ponownie wybrany. On zrobił wszystko o co go poproszono.
 

ligaswiata
 
Kto wymyślił problem CO2.

We wcześniejszym artykule “Raport Iron Mountain” przedstawiliśmy szkic planu transformacji świata w nowy system. Kolejny etap badań polegał na przydzieleniu poszczególnych problemów różnym organizacjom, mającym na celu stworzenie, badanie i opisanie metod wdrażania nowej polityki. Jednym z kluczowych problemów była problematyka związana ze stworzeniem globalnego zagrożenia, jako katalizatora zmian politycznych, społecznych, ekonomicznych, religijnych etc. Problem ten został przedłożony organizacji Club of Rome.
Klub Rzymski (jak sami o sobie piszą) jest niezależną, pozarządową organizacją NGO non-profit o charakterze międzynarodowym. Opiera własne doświadczenie na wiedzy swoich członków. Ludzi ze wszystkich regionów świata, różnych kultur i historii, z różnych dziedzin nauki, porządku publicznego oraz z ośrodków akademickich, społeczeństwa obywatelskiego i sektora korporacyjnego. Od momentu powstania (czterdzieści lat temu), rozwijał modele interdyscyplinarnej analizy, dialogu i działania w podstawowych wyzwaniach systemowych, które niezbędne są w określaniu przyszłości ludzkości.
Klub Rzymski znajduje się dziś w szczególnie korzystnej sytuacji, by zmieniać utrwalone koncepcje i paradygmaty i by określać, tworzyć nowe pomysły, wizje konieczne, dla sprostania wyzwaniom XXI wieku.
Poprzez swoje prace na poziomie międzynarodowym, wysiłki poszczególnych członków i 33 stowarzyszeń krajowych, Klub angażuje się w szereg działań w różnych krajach i regionach świata.
W ramach nowego trzyletniego programu, 2008 - 2010, Klub będzie koncentrował się na kluczowych sprawach, takich jak: zarządzanie i łagodzenie skutków zmian klimatycznych, braki w wydobyciu ropy naftowej, wyczerpywanie się zasobów, kryzys ekosystemów, wpływ globalizacji, zrównoważony rozwój, pokój na świecie i bezpieczeństwo - w spójnych ramach systemowych, tak aby zaproponować wizję przyszłości i konkretne kierunki działań.

Konkluzje z badań jakie przedłożył Club of Rome, zostały opublikowane w książce “Pierwsza globalna revolucja”; “FIRST GLOBAL REVOLUTION”, Alexander King, Bertrand Schneider, (Orient longman 1993). Przedstawiamy poniżej tłumaczenia wybranych, naszym zdaniem kontrowersyjnych części:

“str 74...W obecnej sytuacji na świecie, brak identyfikacji z procesami podejmowania decyzji jest wyrażony w formie obojętności, sceptycyzmu, lub odrzucenia rządów i partii politycznych, które postrzegane są jako instytucje pozbawione władzy do rozwiązywania problemów naszych czasów. Postawy te wyrażane są poprzez malejący udziału w wyborach. W poszukiwaniu wspólnego wroga, przeciwko któremu możemy się zjednoczyć, wpadliśmy na pomysł taki, iż zanieczyszczenie, groźba globalnego ocieplenia, brak wody, głód itp., spełnią nasze oczekiwania.
Wzajemne oddziaływanie tych zjawisk jako całość oraz poszczególne ich elementy stanowią zagrożenie, z którym muszą się skonfrontować wszyscy na całym świecie.
Wskazując te niebezpieczeństwa jako wroga, możemy wpaść w pułapkę, przed którą już ostrzegaliśmy czytelników, a mianowicie pomylenia objawów z przyczynami.
Wszystkie te niebezpieczeństwa są powodowane przez ingerencję ludzkości w naturalne procesy, i tylko dzięki zmianie postaw i zachowań społeczeństw, negatywne zmiany mogą być przezwyciężone. Idąc dalej tym tokiem myślowym, prawdziwym wrogiem jest sama ludzkość.”

“str 81... Ogromna liczba różnic pomiędzy społecznościami była dotychczas uważana za sferę nie do pogodzenia. Różnice w wartościach, etyce, interpretacji w całej strukturze społecznej świata były zbyt odległe. Po raz kolejny doszliśmy do konkluzji, iż tylko poprzez bezkrytyczne przyjęcie na całym świecie wspólnego kodeksu etycznego, skierowanego na przetrwanie rasy ludzkiej i żyjącej planety, mogą rozbieżne interesy być zharmonizowane lub, przynajmniej tolerowane.”

“str 84... Czy pozwolimy aby nadludzkie problemy przed nami stojące przemogły nas, gdy źródłem problemu jesteśmy my sami? Czy odwrócimy się od realnych problemów, uciekając w życie na marginesie społeczeństwa lub w dążeniu do osobistego sukcesu, ignorując naszą indywidualną odpowiedzialność społeczną? Czy musimy zdać się na pewnego rodzaju fatalizm, który zakłada powolny, nieunikniony, nie dający się pokonać upadek rodzaju ludzkiego? Są to pytania będące potężnym wyzwaniem, przed którym stoimy obecnie. Postaramy się teraz zbadać możliwe odpowiedzi na to wyzwanie. Globalne wyzwanie wymaga globalnego podejścia ".

“str 95... główny nacisk w przyszłości musi być skierowany na zapobieganie rozwoju makro-zanieczyszczenia, które opisaliśmy wcześniej, do takiego poziomu by jego skutki nie stały się nieodwracalne. Najbardziej naglącą sprawą jest globalne ocieplenie, które zagraża światowemu systemowi gospodarczemu i społecznemu.
Zapobieganie globalnemu ociepleniu jest jednym z największych wyzwań przed, którym stoi ludzkość i wymaga międzynarodowych wysiłków. Cztery linie ataku na tą problematykę są wymagane:
zmniejszenie globalnej emisji dwutlenku węgla, co oznacza zmniejszenie zużycia paliw kopalnych; zalesianie, zwłaszcza w tropikach; rozwój alternatywnych źródeł energii; konserwacja energii i rozwój większej skuteczności w jej wykorzystaniu.
...Początkowo, najwyższy priorytet należy przyznać oszczędności energii i wydajności przesyłu energii w każdym sektorze gospodarki. Istnieje bardzo duży potencjał oszczędności użytecznych gospodarczo i strategicznie koniecznych ze względu na możliwość braków dostaw ropy naftowej do krajów uprzemysłowionych. “

“str 105... Niewątpliwie istnieje pilna potrzeba do przyjęcia przez te kraje rozsądnej polityki humanitarnej, kontroli populacji oraz zachęcanie do stosowania polityki planowania rodziny, które uzupełnią osiągnięcia nad kontrolą śmiertelności poprzez poprawę w swerze medycyny i higieny. Jeden z najpewniejszych środków dla osiągnięcia obniżenia wskaźników urodzeń są spontaniczne procesy, które następują wraz z poprawą poziomu życia, rozwojem gospodarki. Niestety w wielu miejscach na świecie proces ten jest niemożliwy ze względu na wysoki wskaźnik przyrostu ludności, tworzący błędne koło. Naukowy przełom w technologiach antykoncepcji jest opóźniony, głównie w produkcji tanich i powszechnie dostępnych środków doustnych oraz innych środków antykoncepcyjnych, które mogłyby ułatwić kontrolę populacji.
...Kontrola populacji, jest niezbędnym i koniecznym elementem w planowaniu poprawy ludzkiego dobrobytu. Jest ważnym, aby wszystkie kraje dążące do rozwoju, zwracały szczególną uwagę na własną politykę ludnościową. Zasady kontroli populacji muszą być oparte na szczegółowej eksploracji demograficznych perspektyw wzrostu w stosunku do dostępności zasobów i celów rozwoju, w tym standardu życia, który każdy kraj ma nadzieję osiągnąć. Tylko dzięki świadomej ocenie, realistyczne planowanie rozwoju może być urzeczywistnione. Jeśli społeczeństwo ma pozytywnie reagować na potrzeby kontroli populacji, musi mieć wystarczające informacje, aby zrozumieć zagrożenia wynikające z przeludnienia, oraz korzyści, które wynikają z ograniczeń wzrostu populacji. Takie warunki są konieczne, jeżeli planowanie populacji ma być realizowane w sposób humanitarny.”

“str 115... W szerszym znaczeniu, pojęcie zarządzania/kontrolowania nie powinno ograniczać się do systemów krajowych i międzynarodowych, ale powinno być również stosowane w stosunku do władz regionalnych, wojewódzkich i lokalnych, jak również do innych systemów społecznych takich jak edukacja, wojsko, przedsiębiorstwa prywatne, a nawet mikrokosmosu rodziny.”

“str 135...Niektóre kraje, takie jak Francja, wprowadziły do cirruculum obowiązkowy temat, Edukacji Obywatelskiej. Wydaje się oczywiste, że wprowadzenie "Światowej Edukacji", jako temat, albo jeszcze lepiej "Wprowadzenie tematyki Wielkich Problemów Świata” powinny być odtąd przedmiotem obowiązkowym w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.”

“ str 136...Rola edukacji jest więc bardziej istotna niż to nam się wydaje. Jednakże zajmie jeszcze dużo czasu i badań, aby na nowo przemyśleć koncepcję oświaty. Należy rozpoznać i uznać różne wymiary potrzeb nowego świata tak, aby wychowawcy/nauczyciele dnia dzisiejszego i w przyszłości byli w stanie lepiej poznać ogrom i szlachetność stojącego przed nimi zadania: bycia liderami w ewolucji umysłu i zmian zachowań, tym samym dać narodziny nowej cywilizacji..”

“ str 140...Poza tym muszą być rozpoczęte poszukiwania nowych czystych technologii i sposobów, oczyszczania tradycyjnych procesów. W przemyśle chemicznym, na przykład, badania mogą być skierowane na poprawę metod wytwarzania, w tym badania nad nowymi katalizatorami. Badania naukowe muszą być skierowane na znalezienie sposobów na utylizację toksycznych odpadów przy minimalnym zużyciu energii. Również w pochodnych sektorach przemysłu, należy rozwijać badania naukowe w zakresie technik recyklingu. Kolejnym zadaniem dla przemysłu chemicznego jest opracowanie tworzyw bio-degradowalnych do tworzenia opakowań i innych przedmiotów. W rolnictwie i przemyśle rolniczym należy przedsięwziąć zdecydowane kroki w celu ograniczenia zużycia energii.
Wiele przydatnych badań jest już w toku z zakresu hodowli zbóż strączkowych zdolnych do wiązania azotu, co doprowadzi do zmniejszenia wykorzystania nawozów azotowych.
Więcej pracy należy skierować na zastąpienie pestycydów biologicznych. W tym celu powinno się zintensyfikować badania z zakresu inżynierii genetycznej, tak aby zapewnić podstawowym zbożom większą odporność na owady i grzyby, a także możliwe zmiany klimatu. W dziedzinie transportu również ciekawe prace są w toku.
Ze względu na potrzebę zachęcania obywateli do wspólnych podróży, nowe, elastyczne systemy miejskiego transportu muszą być opracowane w trybie pilnym.”

Motywacje i wartości “ str 149...Osoby indywidualnie jak i w zrzeszeniach, coraz częściej przedkładają ten problem.
Tak więc “Komisja Południowa” i jej przewodniczy Julius Nyerere, wyrazili bardzo jasne stanowisko w tej kwestii w swoim ostatnim sprawozdaniu. Oznaki zachęcania wzrostu świadomości (1990):
W ostatecznym rozrachunku, zarzuty “Komisji Południowej” w sprawach sprawiedliwości, równości i demokracji w globalnym społeczeństwie nie mogą być oddzielone od realizacji celów poszczególnych społeczeństw.
Zobowiązania do wartości demokratycznych, poszanowania praw podstawowych, zwłaszcza prawa do sprzeciwu, sprawiedliwe traktowanie mniejszości, troska o biednych i upośledzonych, uczciwość w życiu publicznym, gotowość do rozstrzygania sporów bez uciekania się do wojny, wszystkie te zadania ...zwiększają szanse zapewnienia nowego porządku świata.
...Nigdy wcześniej kwestje wartości nie były przedmiotem tylu sympozjów, dyskusji i badań.
Sytuacja ta pokazuje, że istnieje potrzeba stworzenia nowego systemu wartości, które zapewniają stabilność w życiu jednostki i społeczeństwa, które jednocześnie będą inspirować wizje tworzenia systematycznego świata, zdolnego do stworzenia systematycznej przyszłości.
...... Czy oznacza to, że nowy system wartości jest w trakcie tworzenia? System który byłby w opozycji do tradycyjnych wartości, gotowy sprostać nowym wyzwaniom, takim jak inżynieria genetyczna, które nurtują sumienie i systemy oceny człowieka? Czy możemy dziś mówić o uniwersalnych ludzkich wartości, które byłyby wspólne dla wszystkich...
Po określeniu nurtującego nas problemu, etyka solidarności prowadzi nas do etyki akcji, w której obywatel odczuwa troskę o wspólne dobro, i mobilizuje się do działania. Pojedynczy człowiek zawsze czuje się bezradny, pośród bezmiaru problemów, które go otaczają. Powinno to skłonić ludzi do łączenia się z innymi, by znaleźć wspólnie siły i skuteczność, które są nieosiągalne w pojedynkę.
Kolektywna etyka zależy od zachowania każdego w grupie, jest również oczywiste, że przestrzeganie kodeksu etycznego może być popierane, wspierane i wzbudzane poprzez kolektywną ocenę. "Kolektywne" wartości mogą być brane pod uwagę, gdy istnieje prawdziwa wolność i wysoki poziom rozwoju kulturalnego...... Wymiar duchowy i etyczny nie jest już obiektem pogardy i obojętności, jest postrzegany jako konieczność, która powinna doprowadzić do powstania nowego humanizmu.”

“str 153... Niech Boski Duch chroni nas wszystkich, byśmy mogli pracować razem z wielką energią, niech nasza praca będzie owocna i dokładna, niechaj nie będzie pomiędzy nami poróżnienia.
Aum, pokój, pokój, pokój, pokój.
Wedyjska modlitwa (3000 B.C.)”

“str 155... Ucząc się, w drodze ku Nowej Erze. Wątpliwości i poczucie wyobcowania będzie musiało być potwierdzone i skierowane w taki sposób, aby mogło być rozwiane poprzez dzielenie się obawami z ludźmi, a znajomość faktów stopniowo osiągana poprzez rozmowy z nimi. Zaistniała problematyka musi być postrzegana w kontekście lokalnym i osobistym. To jeden z powodów dla którego potrzebna jest nowa, zrewitalizowana demokracja, organizowana na zasadzie współuczestniczenia, stymulowana przez zrozumienie globalnych problemów.
Potrzebna jest zatem dewiza “myśl globalnie, działaj lokalnie”. Klub Rzymski. od czasu utworzenia, uświadomił sobie potrzebę takiego podejścia i istnieje wiele sposobów, w jaki można to osiągnąć. Oferujemy kilka przykładów na następnych stronach.
...Nie możemy więc oczekiwać cudów budując stabilną sytuację. Możemy jedynie oprzeć się na kultywacji międzynarodowej, oświeconej sprawy przetrwania rasy ludzkiej i społeczeństwa. To z kolei może być tylko możliwe dzięki powszechnemu zrozumieniu problemów ludzkości, jego zagrożeń i jego obietnic. Rodzaj ludzki może być postawiony przed wyborem pomiędzy dwoma ekstremalnymi alternatywami: popełnienia ludobójstwa lub nauczenia się życia jako jedna rodzina. Arnold Toynbee.”

“Do stworzenia tej solidarności, nasza biologia, jak i nasz egoizm mogą być potężnymi sprzymierzeńcami. Dla większości ludzi, egoizm nie ogranicza się do czasu w którym żyją, ale przenosi się na ich dzieci i wnuki z którymi mogą się identyfikować. Powinno być zatem możliwe by wykorzystać te egoistyczne dążenia, do stworzenia warunków, które umożliwią poprawę ludzkiej egzystencji dla przyszłych pokoleń. Próba ta będzie wymagała wielu materialnych poświęceń ze strony obecnego pokolenia, ale powinna również w przyszłości przynieść pozytywne korzyści w jakości życia. Jeśli chcemy odnieść sukces w tworzeniu światowej solidarności jako najwyższego systemu etycznego opartego na przetrwaniu, pierwszym krokiem powinno być wzbudzenie zrozumienia.”

Po przeczytaniu tych tylko cytatów, na myśl przychodzą skojarzenia z komunizmem i faszyzmem, który zakładał podporządkowanie wszystkich organizacji społecznych, ekonomicznych, politycznych, religijnych itd. centralnym władzom. Głosił równość, braterstwo, solidarność i pokój na całym świecie, w rzeczywistości był zaprzeczeniem tych idei. Głosił stworzenie utopijnej rzeczywistości, gdzie każdy będzie żył w dostatku i szczęściu, a zakończył życie ponad 100 milionów ludzi, i był formą nowoczesnego niewolnictwa. Głosił również stworzenie nowego człowieka, wyzwolonego spod władzy religii, w niemczech był to “Übermensch”. Zamiast wyzwalać system podporządkowywał umysły nowej religii nazwanej Humanizmem, w Niemczech była to odbudowa wierzeń pogańskich.
System który został opisany w “Pierwszej Globalnej Rewolucji”, jest systemem który łączy najgorsze cechy socjalizmu sowieckiego (blok sowiecki) z socjalizmem narodowym (faszyzm europejski). Centralnym punktem jest człowiek, przeciwko któremu organizowany jest cały aparat rządowy. Wszelka aktywność edukacja, wojsko, przedsiębiorstwa prywatne, rodziny są w pełni kontrolowane i regulowane. Zakłada się modyfikację genetyczną nie tylko roślin... ale i rodzaju ludzkiego. Państwa narodowe mają charakter podporządkowanych światowemu systemowi prowincji.
Książka w googlach “First Global Revolution”.

Lista wybranych obecnych członków Klubu Rzymskiego:
Al Gore – były wice prezydent USA, głównyleapromotor teorii globalnego ocieplenia, Zdobywca nagrody Nobla w tym zakresie, laureat Oscara, zwycięzca nagród Emmy, prowadzący delegację USA na Szczycie Ziemi w Rio i Kyoto Konferencji Klimatycznej, największy udziałowiec w Chicago Climate Exchange.
Javier Solana – Sekretarz Generalny Rady Unii Europejskiej, wysoki Przedstawiciel ds. polityki zagranicznej UE.
Maurice Strong – były szef Programu Ochrony Środowiska ONZ, Główny doradca ds. polityki Kofiego Annana, Sekretarz Generalny Szczytu Ziemi Rio, współautor (z M. Gorbaczowem) Karty Ziemi, współautor Protokołu z Kioto, założyciel Rady Ziemi, wyznawca religii Baha'i.
Mihaił Gorbaczow – członek zarządu Klubu Rzymskiego, były prezydent Związku Radzieckiego, założyciel Międzynarodowego Zielonego Krzyża i Fundacji Gorbaczowa, Laureat Pokojowej Nagrody Nobla, współzałożyciel (wraz z Hidalgo) Klubu Madryckiego, współautor (z M. Strongiem) Karty Ziemi
Diego Hidalgo – członek zarządu Klubu Rzymskiego, współzałożyciel (wraz z Gorbaczowem) Klubu Madryckiego, założyciel i prezes Europejskiego Rady ds. Stosunków Zagranicznych.
Ervin Laszlo – członek i założyciel Klubu Rzymskiego, członek i założyciel Klubu Budapesztu,założyciel i przewodniczący Światowej Rady Mądrości.
Hassan bin Talal – Przewodniczący Klubu Rzymskiego, Przewodniczący Forum Myśli Arabskiej, Założyciel World Future Council, niedawno mianowany czempionem Narodów Zjednoczonych ‘Champion of the Earth‘.
Sir Crispin Tickell – były brytyjski stały przedstawiciel przy ONZ i stały przedstawiciel w Radzie Bezpieczeństwa, Przewodniczący “Stowarzyszenia Gaia", Prezes Zarządu Instytutu Klimatu, wiodący brytyjski działacz na rzecz zmian klimatu.
Kofi Annan – były Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, laureat pokojowej Nagrody Nobla.
Javier Perez de Cuellar –były Sekretarz Generalny Narodów Zjednoczonych.
Robert Muller – były asystent sekretarza generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, założyciel i rektor uniwersytetu pokoju UN University of Peace.
David Rockefeller – członek zarządu Klubu Rzymskiego, były przewodniczący Chase Manhattan Bank, założyciel Komisji Trójstronnej, członek zarządu Światowego Forum Ekonomicznego, podarował grunt, na którym stoi budynek Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.
Stephen Schneider – Profesor Biologii i zmian globalnych na Uniwersytecie Stanforda , Professor Schneider był jednym z pierwszych i najgłośniejszych zwolenników teorii zakładającej, że człowiek odpowiedzialny jest za globalne ocieplenie, autor wielu raportów IPCC.
Bill Clinton – były prezydent Stanów Zjednoczonych, założyciel Globalnej Inicjatywy Klintona.
Jimmy Carter – były prezydent Stanów Zjednoczonych, laureat pokojowej Nagrody Nobla.
Bill Gates – Założyciel Microsoft, filantrop.

Obecni wpływowi członkowie Klubu Rzymskiego:
(te osoby można znaleźć na (LINK, LINK2, LINK3), Club of Budapest, Club of Madrid i Club of Rome National Association strona członków klubu)
Ted Turner – Amerykański potentat mediowy, filantrop, założyciel CNN
George Soros – multibillionare, jednym z głównych darczyńców na rzecz ONZ
Tony Blair – Były premier Wielkiej Brytanii
Deepak Chopra – Guru New Age
Desmond Tutu – Biskup Południowej Afryki, działacz, laureat Pokojowej Nagrody Nobla.
Timothy Wirth – Przewodniczący Fundacji Narodów Zjednoczonych
Henry Kissinger – były sekretarz stanu USA
Barbara Marx Hubbard – Przewodnicząca Fundacji Ewolucji Świadomości
Betty Williams – Laureatka pokojowej Nagrody Nobla
Marianne Williamson – Aktywistka New Age, ‘Spirytualna Aktywistka’
Robert Thurman – asystent Dalai Lamy
Jane Goodall – biolog ewolucyjny, badacz Ssaków naczelnych
Juan Carlos I – król Hiszpanii
Prince Philippe – książe Belgii
Queen Beatrix – królowa Holandii
Dona Sophia – Królowa Hiszpanii
Karan Singh – Przewodniczący Temple of Understanding
Daisaku Ikeda –Założyciel Soka Gakkai cult
Eduard Shevardnadze – były minister ZSRR odpowiedzialny za wiele głównych decyzji sowieckiej polityki zagranicznej za Gorbaczowa; prezydent Gruzji
Richard von Weizsacker – były prezydent Niemiec
Martin Lees – Sekretarz generalny Klubu Rzymskiego, Rector of the UN University of Peace
Ernesto Zedillo – Dyrektor The Yale Center for the Study of Globalization
Frithjof Finkbeiner – Koordynator Globalnego Planu Marshalla Global Marshall Plan
Vaclav Havel – były prezydent Republiki Czeskiej
Hans Kung – Założyciel Global Ethic Foundation
Ruud Lubbers – Wysoki Komisarz ds. Uchodźców Narodów Zjednoczonych
Mary Robinson – Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka
Jerome Binde – Director of Foresight, UNESCO
Federico Mayor – Dyrektor Generalny UNESCO
Tapio Kanninen – Dyrektor ds. polityki i planowania, ONZ
Konrad Osterwalder – Podsekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych
Peter Johnston – Dyrektor Generalny Komisji Europejskiej
Thomas Homer-Dixon – Dyrektor “Badań nad Pokojem i Konfliktem” Peace and Conflict Studies, uniwersytetu Toronto
Emeka Anyaoku – były sekretarz generalny Wspólnoty Narodów, obecny dyrektor WWF
Wangari Maathai – Laureat pokojowej Nagrody Nobla, założyciel Green Belt Movement
oraz wielu, wielu innych...

Polska: Skład Zarządu Towarzystwa Współpracy z Klubem Rzymskim
prof. dr hab. Antoni Kukliński - przewodniczący
prof. Andrzej Herman - z-ca przewodniczącego
mgr Bogusław Skuza - z-ca przewodniczącego /prezes Skandia Życie
dr Remigiusz Orzechowski - sekretarz generalny adiunkt w katedrze Small Biznesu w Szkole Głównej Handlowej
mgr Michał Grocholski - skarbnik
prof. dr hab. Józef Niżnik - członek zarządu
prof. dr hab. Zbigniew Madej - członek zarządu
prof. dr hab. Zdzisław Sadowski - członek zarządu

Komisja Rewizyjna:
mgr Dorota Ciesielska
mgr Piotr Siłka - Geograf społeczno-ekonomiczny (WGISR, UW), absolwent Centrum Studiów Europejskich Regionalnych i Lokalnych (EUROREG, UW) na kierunku gospodarka przestrzenna. Współpracował przy projektach dotyczących funduszy strukturalnych dla firm oraz samorządów lokalnych. Obecnie doktorant w Instytucie Geografii i Zagospodarowania Przestrzennego PAN. Koordynator tt30 Polska.
dr hab. Władysław Świtalski
dr Krzysztof Rybiński - były Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego
Grupa Młodych przy Towarzystwie Współpracy z Klubem Rzymskim
Adam Płoszaj - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych na Uniwersytecie Warszawskim.
Michał Brennek Założyciel studia narzędzi internetowych webscape.pl. Naukowo zajmuje się modelowaniem systemów złożonych, rozwojem trwałym, ekonomią ekologiczną. Koordynator projektu "Globalne problemy - globalne rozwiązania"
Artur Łagodziński - Student IV roku Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim; specjalizacja: bezpieczeństwo i studia strategiczne. W 2003-2004 roku na "Institut d'Etudes Politiques" w Strasburgu. Praca przy przygotowywaniu zagranicznej strategii inwestycyjnej dla firmy mediowej.
Grażyna Gowin - Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych ( EUROREG, UW) na kierunku gospodarka przestrzenna. W 2005 r. uczestnictwo przy tworzeniu Strategii Rozwoju Lotnictwa Cywilnego w Polsce oraz nadzorowanie prowadzenia inwestycji na obszarze ograniczeń lotnisk cywilnych. Obecnie pracownik Sales&Marketing jednej z amerykańskich firm
Marek Szajczyk - Absolwent Wydziału Nauk Politycznych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, specjalizacja: polityka ekologiczna (1996-2001) oraz Międzynarodowego Studium Doktoranckiego Instytutu Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ” w Warszawie, w zakresie nauk o zarządzaniu (2002-2004). Od 2002r. aktywna działalność w Stowarzyszeniu Animatorów Społecznych „SAS”. Specjalista ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Absolwent Programu Młodych Liderów Środowiskowych (2003) oraz Programu Młodych Ekspertów (2005) Regionalnego Centrum Środowiskowego dla Europy Środkowej i Wschodniej z Węgier.
Maciej Gurbała - Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (kierunki: Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne oraz Gospodarka Publiczna); od 2003 r. asystent w Instytucie Funkcjonowania Gospodarki Narodowej SGH; w latach 2000-2001 współpracował z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w zakresie gospodarki opartej na wiedzy (GOW), zaawansowanych technologii oraz strategii rozwoju lokalnego; jest autorem publikacji pt. „Rola przemysłu zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym” wydanej w 2004 r. przez Wyższą Szkołę Rozwoju Lokalnego w Żyrardowie.
 

ligaswiata
 
Karta Ziemi - Agenda 21. Marks w zielonej kominiarce.

Karta ziemi. Została stworzona przez niezależną Komisję Karty Ziemi, która została powołana jako kontynuacja Szczytu Ziemi w 1992 r. w celu stworzenia globalnego uzgodnionego stanowiska co do wartości i zasad zrównoważonego rozwoju. Dokument został opracowany w ciągu prawie dziesięciu lat poprzez szeroko zakrojony proces konsultacji międzynarodowych, przy których pracowało prawie 5000 osób. Karta ma zostać oficjalnie zatwierdzona przez tysiące organizacji, w tym UNESCO i IUCN (Światowa Unia Ochrony Przyrody). Więcej informacji na www.EarthCharter.org.

Autorzy:Michaił Gorbaczow, Maurice Strong, Steven C. Rockefeller

Poniżej prezentujemy przetłumaczony oryginalny tekst “Karty ziemi”. .

KARTA ZIEMI:
Znajdujemy się w krytycznej chwili w historii Ziemi, w czasie, gdy ludzkość musi wybrać swoją przyszłość. Jako że świat staje się coraz bardziej współzależny i wrażliwy, przyszłość wskazuje na wielkie niebezpieczeństwo, jak również na wielkie obietnice. Aby iść naprzód, musimy uznać, iż pośrodku wspaniałej różnorodności kultur i form życia stanowimy jedną rodzinę ludzką i jedną wspólnotę Ziemską ze wspólnym przeznaczeniem. Musimy zjednoczyć się, aby wydać na świat zrównoważone społeczeństwo globalne, oparte na poszanowaniu przyrody, uniwersalnych prawach ludzkich, sprawiedliwości ekonomicznej i kulturze pokoju. Aby to osiągnąć, koniecznym jest abyśmy jako mieszkańcy Ziemi zadeklarowali naszą odpowiedzialność za pozostałych, za większe społeczności i za przyszłe pokolenia.

Ziemia, nasz dom: Ludzkość jest częścią ogromnego ewoluującego wszechświata. Ziemia, nasz dom, zamieszkana jest przez unikatową, społeczność życia. Siły przyrody powodują, iż istnienie jest wymagającą i jednocześnie niepewną przygodą, jednakże Ziemia przewidziała te warunki jako niezbędne do ewolucji życia. Prężność społeczności życia i pomyślność ludzkości zależy od zachowania zdrowej biosfery ze wszystkimi jej systemami ekologicznymi, bogactwem roślin i zwierząt, żyznymi glebami, czystymi wodami i powietrzem. Globalne środowisko ze swoimi skończonymi zasobami jest wspólną troską wszystkich ludzi. Ochrona witalności, zróżnicowania i piękna Ziemi jest uświęconym celem.

Globalna sytuacja: Dominujące wzorce produkcji i konsumpcji są przyczyną dewastacji środowiska, wyczerpywania się zasobów, a także masowego wymierania gatunków. Wspólnoty zostały osłabione. Korzyści płynące z rozwoju nie są dzielone sprawiedliwie i przepaść między bogatymi a ubogimi powiększa się. Niesprawiedliwość, ubóstwo, ignorancja i konflikty zbrojne są powszechne i są przyczyną wielkiego cierpienia. Bezprecedensowy wzrost populacji ludzkiej przeciąża ekologiczne i społeczne systemy. Fundamenty globalnego bezpieczeństwa są zagrożone. Tendencje te są niebezpieczne, ale nie do uniknięcia.

Przyszłe wyzwania: Wybór pomiędzy formą światowego partnerstwa w celu opieki Ziemią a ryzykiem zagłady/zniszczenia nas samych i różnorodności życia, należy do nas. Potrzebne są fundamentalne zmiany w naszych systemach wartości, instytucji i sposobie życia. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że kiedy podstawowe potrzeby człowieka zostają spełnione, ludzki rozwój powinien oprzeć się na samorozwoju a nie na wzroście posiadanych dóbr. Mamy wiedzę i technologię aby zapewnić dobra dla wszystkich i ograniczyć negatywny wpływ na środowisko. Powstawanie globalnego społeczeństwa obywatelskiego daje nam nowe możliwości, aby budować bardziej demokratyczny i humanitarny świat. Nasze ekologiczne, ekonomiczne, polityczne, społeczne i duchowe wyzwania są ze sobą powiązane i razem możemy ukształtować wspólne rozwiązania.

Uniwersalna odpowiedzialność: Aby zrealizować te dążenia, musimy zdecydować się na życie w poczuciu uniwersalnej odpowiedzialności, identyfikując się z całą wspólnotą Ziemi, jak i naszymi lokalnymi społecznościami. Jesteśmy jednocześnie obywatelami różnych narodów jak i też obywatelami jednego świata, w którym lokalne i globalne problemy są połączone. Każdy dzieli odpowiedzialność za obecne i przyszłe dobro ludzkiej rodziny i żyjącego świata. Duch ludzkiej solidarności i pokrewieństwa z całym życiem na ziemi, umacnia się gdy żyjemy w szacunku dla tajemnicy bytu, wdzięczności za dar życia i pokorze dotyczącej miejsca człowieka w przyrodzie. Pilnie potrzebujemy wspólnej wizji podstawowych wartości, które stanowić będą etyczny fundament dla powstającej światowej społeczności. Dlatego w nadziei razem, stwierdzamy następujące zasady współzależności dla zrównoważonego stylu życia, który powinien być wspólnym standardem do oceny i ukierunkowania, zachowań wszystkich osób, organizacji, firm, rządów i instytucji międzynarodowych.

Zasady Karty Ziemi
I - Szacunek i opieka nad całą wspólnotą życia:
1. Szacunek dla Ziemi i życie w całej jego różnorodności. A. Uznanie faktu, że wszystkie istoty są współzależne i każda forma życia, jest wartościowa bez względu na jej wartość dla człowieka. B. Potwierdzenie wiary w przyrodzoną godności wszystkich istot ludzkich oraz intelektualny, artystyczny, etyczny i duchowy potencjał ludzkości.
2. Troska o wspólnotę życia wraz ze zrozumieniem, współczuciem i miłością. A. Przyjęcie, że z prawa do posiadania, zarządzania i wykorzystania zasobów naturalnych zobowiązują do zapobiegania szkód dla środowiska naturalnego i ochrony praw ludzi. B. Potwierdzenie, że wraz z większą swobodą, wiedzą i mocą, przychodzi większa odpowiedzialności w promowaniu wspólnego dobra.
3. Budowanie społeczeństw demokratycznych, które są po prostu, współuczestniczące, zrównoważone i pokojowe. A. Zagwarantowanie, że wspólnoty na wszystkich poziomach zapewniają respektowanie praw człowieka i podstawowych wolności oraz możliwość realizacji swojego pełnego potencjału. B. Promowanie społecznej i ekonomicznej sprawiedliwości, umożliwiając wszystkim osiągnięcie bezpiecznego i znaczącego źródła utrzymania, które jest odpowiedzialne ekologicznie.
4. Zabezpieczenie darów i piękna Ziemi dla obecnych i przyszłych pokoleń. A. Uznanie, że swoboda działania każdego pokolenia jest określona poprzez potrzeby przyszłych pokoleń. B. Transmisja do przyszłych pokoleń, wartości, tradycji i instytucji, które wspierają długoterminowy rozkwit społeczności Ziemi środowiska i zdrowia człowieka.

W celu realizacji tych czterech ogólnych zobowiązań, konieczne jest:
II - Ekologiczna integralność:
5. Ochrona i przywrócenie integralności systemów ekologicznych Ziemi, ze szczególnym zwróceniem uwagi na różnorodność biologiczną i naturalne procesy utrzymujące życie. A. Przyjęcie na wszystkich poziomach planów zrównoważonego rozwoju i przepisów, które czynią z ochrony i odnowy środowiska i integralną część wszystkich inicjatywy na rzecz rozwoju. B. Określenie i ochrona żywotnej przyrody i rezerwatów biosfery, w tym dzikich terenów i obszarów morskich, w celu ochrony Ziemi i jej systemów podtrzymujących życie, zachowania bioróżnorodności i zachowania naszego dziedzictwa naturalnego. C. Wspieranie odbudowy zagrożonych gatunków i ekosystemów. D. Kontrola i zwalczanie obcych lub genetycznie zmodyfikowanych organizmów szkodliwych dla rodzimych gatunków i środowiska, oraz zapobieganie wprowadzeniu takich szkodliwych organizmów. E. Zarządzanie wykorzystaniem zasobów odnawialnych, takich jak woda, gleba, produkty leśne, i życie morskie w sposób, który nie może przekraczać poziomów regeneracji i ochrony zdrowia ekosystemów. F. Zarządzanie wydobyciem i wykorzystaniem zasobów nieodnawialnych, takich jak minerały i paliwa kopalne w taki sposób, by zminimalizować ich wyczerpanie i nie powodować poważnej szkody dla środowiska.
6. Zapobieganie szkodom jako najlepszą metodę dla ochrony środowiska naturalnego i, gdy wiedza jest ograniczona, stosowanie podejścia ostrożnościowego. A. Podjęcie działań w celu uniknięcia możliwości wystąpienia poważnych lub nieodwracalnych szkód w środowisku naturalnym nawet wtedy, gdy wiedza naukowa jest niekompletna lub niejednoznaczna. B. Ciężar dowodzenia spoczywa na tych, którzy twierdzą, że proponowane działanie nie spowoduje znacznych szkód, obciążyć ich odpowiedzialnością za szkody na środowisku. C. Upewnienie się, że podejmowanie decyzje odpowiadają skumulowanym, długoterminowym, pośrednim, długodystansowym i globalnym skutkom działalności człowieka. D. Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem jakiejkolwiek części środowiska i zakazanie zwiększania radioaktywnych, toksycznych, lub innych niebezpiecznych substancji. E. Należy unikać działań wojskowych szkodliwych dla środowiska.
7. Przyjęcie wzorców produkcji, spożycia i reprodukcji, które zabezpieczają zdolności regeneracyjne Ziemi, praw człowieka i dobrobytu społeczności. A. Zmniejszać, ponownie wykorzystywać i recyklingować materiały używane w systemach produkcji i konsumpcji oraz upewnić się, że odpady mogą być asymilowane przez systemy ekologiczne. B. Działać z umiarem i wydajnością podczas korzystania z energii oraz w coraz większym stopniu opierać się na odnawialnych źródłach energii takich jak energia słoneczna i wiatrowa. C. Promowanie rozwoju, zastosowania i sprawiedliwego transferu technologii przyjaznych dla środowiska. D. Internalizacja kosztów środowiskowych i społecznych w towarach i usługach w cenie sprzedaży i umożliwić konsumentom identyfikację produktów, które spełniają najwyższe standardy społeczne i środowiskowe. E. Zapewnienie powszechnego dostępu do opieki zdrowotnej, która wspiera zdrowie reprodukcyjne i odpowiedzialne rozmnarzanie/reprodukcję. F. Przyjęcie trybu życia, który podkreśla jego jakość i materialną wystarczalność w ograniczonym świecie.
8. Rozwijać badania nad równowagą ekologiczną i wspierać otwartą wymianę i szerokie zastosowanie zdobytej wiedzy. A. Wspierać międzynarodową współpracę naukową i techniczną w zakresie zrównoważonego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb krajów rozwijających się. B. Rozpoznać i zachować tradycyjną wiedzę i mądrość duchową we wszystkich kulturach, które przyczyniają się do ochrony środowiska i dobrobytu ludzi. C. Gwarantować, że informacje o istotnym znaczeniu dla ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, w tym informacji genetycznej, pozostaną dostępne w domenie publicznej.

III - Sprawiedliwość Społeczno-ekonomiczna
9. Wyeliminować ubóstwo jako imperatyw etyczny, społeczny i środowiskowy. A. Zagwarantować prawo do wody pitnej, czystego powietrza, bezpieczeństwa żywności, nieskażonej gleby, schronienia i bezpieczeństwa urządzeń sanitarnych, przydzielanie potrzebnych krajowych i międzynarodowych zasobów. B. Wsparcie każdego człowieka edukacją i zasobami w celu zapewnienia trwałej egzystencji i bezpieczeństwa społecznego oraz sieci bezpieczeństwa dla tych, którzy nie są w stanie sami się utrzymać. C. Rozpoznać ignorowanych, chronić słabych, służyć tym, którzy cierpią, wspierać ich rozwój, zdolności i aspiracje.
10. Upewnić się, że działalność gospodarczą i instytucjonalna na wszystkich szczeblach promuje rozwój człowieka w sposób sprawiedliwy i zrównoważony. A. Promowanie sprawiedliwego/słusznego podziału bogactw wewnątrz krajów i pomiędzy narodami. B. Podnosić intelektualną, finansową, techniczną i społeczną jakość krajów rozwijających się i zwolnić ich z uciążliwych zadłużeń zagranicznych. C. Upewnić się, że cały handel wspiera zrównoważone wykorzystanie zasobów, ochronę środowiska, i progres standardów pracy. D. Wymagać od wielonarodowych korporacji i międzynarodowych organizacji finansowych, działania w sposób przejrzysty, w interesie publicznym, i pociągać je do odpowiedzialności za skutki ich działań.
11. Potwierdzać sprawiedliwość i równość płci, jako warunek wstępny do zrównoważonego rozwoju i zapewnienia powszechnego dostępu do edukacji, opieki zdrowotnej i możliwości gospodarczych. A. Zabezpieczyć prawa człowieka, kobiet i dziewcząt i zakończyć wszelką przemoc wobec nich. B. Promowanie aktywnego udziału kobiet we wszystkich aspektach życia gospodarczego, politycznego, obywatelskiego, społecznego i kulturalnego jako pełnego i równego partnera, decydentów, liderów i beneficjentów. C. Wzmocnienie rodziny i zapewnienie bezpieczeństwa i miłości w wychowaniu wszystkich członków rodziny.
12. Stać na straży praw wszystkich, bez dyskryminacji wobec środowiska naturalnego i społecznego, wspierającego godność człowieka, zdrowie fizyczne, duchowe dobre samopoczucie, ze szczególnym uwzględnieniem praw ludności rdzennych oraz mniejszości. A. Wyeliminować dyskryminację we wszystkich jej formach, takich jak na rasa, kolor skóry, płeć, orientacja seksualna, religia, język i pochodzenie narodowe, etniczne lub społeczne. B. Potwierdzać prawo ludności rdzennej do ich duchowości, wiedzy, ziemi i zasobów naturalnych oraz związanymi z nimi zrównoważonymi formami utrzymania. C. Honorować i wspierać młodych ludzi z naszych wspólnot, umożliwiając im wypełnianie ich podstawowej roli w tworzeniu zrównoważonych społeczeństw. D. Ochraniać i przywracać wyjątkowe miejsca o znaczeniu kulturalnym i duchowym.

IV - Demokracja, brak przemocy i pokój.
13. Wzmacniać demokratyczne instytucje na wszystkich szczeblach, oraz zapewniać przejrzystość i odpowiedzialność w zarządzaniu, czynnym uczestnictwie w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do wymiaru sprawiedliwości. A. Szanować prawa każdego do otrzymania jasnych i aktualnych informacji o wszystkich sprawach dotyczących środowiska, planów rozwoju i działań, które mogą mieć na nich wpływ lub które mogą być w ich interesie. B. Wspierać lokalne, regionalne i globalne społeczeństwa obywatelskie i promować znaczący udział wszystkich zainteresowanych osób i organizacji w podejmowaniu decyzji. C. Ochraniać prawa do wolności wyrażania opinii, wolności dla pokojowych zgromadzeń, zrzeszania się i odmiennych opinii. D. Wprowadzać skuteczny i efektywny dostęp do administracyjnych i sądowych niezależnych procedur, w tym środków odwoławczych i odszkodowań za szkody wyrządzone środowisku lub tworzenie zagrożeń wobec niego. E. Wyeliminować korupcję we wszystkich instytucjach publicznych i prywatnych. F. Wzmacniać lokalne społeczności, umożliwiając im opiekowanie się ich środowiskiem i przypisać ochronę środowiska naturalnego szczeblom rządowym, w których opieka może być wykonywana najbardziej efektywnie.
14. Integracja do edukacji formalnej i edukacji całego życia, wiedzy, nauki, wartości i umiejętności niezbędnych do zrównoważonego stylu życia. A. Zapewnienie wszystkim, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, możliwości kształcenia się, które umożliwia im aktywnie przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju. B. Promowanie wkładu sztuki i humanistyki, jak również nauki w edukacji zrównoważonego rozwoju. C. Zwiększenie roli mediów w kształtowaniu świadomości wyzwań ekologicznych i społecznych. D. Uznać znaczenie edukacji moralnej i duchowej dla zrównoważonego życia.
15. Traktowanie wszystkich żywych istot z poszanowaniem i troską. A. Zapobiegać okrucieństwu na zwierzętach trzymanych w społeczeństwach ludzkich i chronić je przed cierpieniem. B. Ochraniać dzikie zwierzęta przed metodami łowiectwa, myślistwa, i rybołówstwa, które powodują ekstremalne, długotrwałe lub zbędne cierpienie. C. Unikać lub wyeliminować w pełnym zakresie, możliwości podejmowania lub niszczenia gatunków innych niż docelowe.
16. Promowanie kultury tolerancji, niestosowania przemocy i pokoju. A. Promowanie i wspieranie wzajemnego zrozumienia, solidarności i współpracy między wszystkimi ludźmi jak i między narodami. B. Wdrożyć kompleksowe strategie zapobiegania konfliktów zbrojnych i wykorzystać współpracę w rozwiązywaniu problemów w zakresie zarządzania i rozwiązywania konfliktów środowiskowych i innych sporów. C. Zdemilitaryzować krajowe systemy bezpieczeństwa do poziomu nie-prowokacyjnej postawy obronnej i konwertować zasoby wojskowe do celów pokojowych, w tym odbudowy ekologicznej. D. Eliminacja broni atomowej, biologicznej, toksycznej i innej broni masowego rażenia. E. Upewnić się, że wykorzystanie przestrzeni orbitalnej i kosmosu wspiera ochronę środowiska i pokoju. F. Uznać, że pokój w całości stworzony jest przez właściwe relacje z samym sobą, innymi osobami, innymi kulturami, innym życiem, ziemią i większą całością, z której wszystkie są jej częścią.
KONIEC KARTY ZIEMI

Michaił Gorbaczow: komunista, szef KGB, który wspinał się po drabinach władzy ZSRR za wstawiennictwem Jurija Andropowa, przewodniczył ludobójstwom sowieckim w Afganistanie, i wspierał na całym świecie komunistyczne rewolucje, represje, terroryzm i rozprzestrzenianie broni jądrowej do państw terrorystycznych. Jest założycielem i prezesem organizacji pozarządowej Międzynarodowego Zielonego Krzyża. Organizacja ta jest bardzo zaangażowana w ruch ekologiczny i promocję globalnego ocieplenia. Poprzez organizację Earth Charter promuje dialog międzyreligijny. Sam Gorbaczow prowadzony był przez jakiś czas przez Sri Bhagwan Rajneesh. W 2008 roku odbył nazwijmy to pielgrzymkę do Assisi we włoszech, gdzie w 1986 roku i 2002 roku odbyły się spotkania międzyreligijne i powstał “dekalog Assisi”. Jednym słowem zajmuje się tworzeniem nowej formy religijnej, która nie będzie w sprzeczności z założeniami Karty Ziemi.

Maurice Strong: multimiliarder, służył jako starszy doradca zarówno Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych jak i prezesa Banku Światowego. Były dyrektor Power Corporation of Canada, Petro Canada i Hydro Canada. Jest również dyrektorem Fundacji World Economic Forum, prezesem Stockholm Environment Institute i Rady Ziemi. Od 1999 roku jest Prezesem i rektorem Uniwersytetu Narodów Zjednoczonych na rzecz pokoju (Universidad para la Paz) w Kostaryce, zasiada w radzie dyrektorów Chicago Climate Exchange wraz z Al-em Gore-m. Promotor religii Gaia, New Age a przede wszystkim dialogu międzyreligijnego. W Baca ranch posiadłości prowadzonej przez jego żonę , które jest centrum New Age spotykają się wyznawcy wielu religii min Zen, Buddyści, odłamy Karmelitanek, kościołą katolickiego, odłamów chrześcijaństwa, wyznawcy hinduskiego guru Babaji i wielu innych. "Czy nie jest jedyną nadzieją, dla naszej planety, upadek uprzemysłowionej cywilizacji? Czy nie jest naszym obowiązkiem, wprowadzić taki stan rzeczy?” Maurice Strong, 1992

Steven C. Rockefeller: członek rodziny Rockefellerów i były dziekan Middlebury College, jest filantropem, który koncentruje się na edukacji, systemach planowania rodziny “Planned Parenthood”(czytaj kontroli populacji ziemi), prawach człowieka i przyczynach zmian środowiskowych. W 1976 roku zaczął intensywnie studiować buddyzm zen w Zen Center w Rochester, którego był powiernikiem. Napisał książki “Duch i Przyroda - Dlaczego środowisko jest problemem religijnym: dialog międzyreligijny.”, “Wiara religijna i Demokratyczny Humanizm”, “Chrystus i Bodhisattwa”.

Co założyciele Karty powiedzieli publicznie na jej temat?
Maurice Strong: "Prawdziwym celem Karty Ziemi jest to, aby w rzeczywistości stała się dziesięćoma przykazańami."
Michaił Gorbaczow: "Nie rób innym środowiskom tego, czego nie zrobiłbyś swojemu środowisku... Mam nadzieję, że Karta stanie się rodzajem dziesięciu przykazań," Kazaniem na Górze ", które zawiera przewodnik ludzkich zachowań wobec środowiska na najbliższe stulecie."

Karta ziemi oficjalnie została złożona w Arce Nadzieji “Ark of Hope” www.arkofhope.org/

Trudno tu dodać jakiekolwiek słowa komentarza, ponieważ twórcy powiedzieli chyba wszystko. Problematyka zagadnienia “Karty Ziemi” jednak nie kończy się w tym miejscu. Karta ziemi jest jedynie dekalogiem na podstawie którego budowany jest w tej chwili, globalny system kontroli. Prawnym rozwinięciem tego dokumentu jest Agenda 21 ukrywająca się również pod zwrotem “zrównoważony rozwój”. Ten tak zwany zrównoważony rozwój, ma na celu zrównanie poziomu życia wszystkich ludzi na świecie, zrównanie szans zarobkowych, dostępu do edukacji, żywności, pracy itd. równając ekonomię, etykę, politykę, religię świata do jednego poziomu. Z historii wiemy, że jest to utopia, która doprowadziła do śmierci w samej tylko Rosji ponad 70 milionów ludzi. Wprowadzenie takiego systemu na świecie, pochłonie większość populacji ziemi.

Patrząc na ostatnie trendy, wprowadzenie tylko “ekologicznych paliw” doprowadziło do zwyżki cen żywności, nie tylko przez fakt dopłacania do takiej nie ekonomicznej produkcji, ale również w związku z przeznaczeniem olbrzymich połaci ziemi pod uprawę roślin oleistych, zamiast żywności. Efektem takiej polityki jest rozprzestrzeniający się na świecie głód.
Wprowadzenie elektrowni wiatrowych za miliardy Euro w Europie, okazało się kompletnie nieekonomicznym posunięciem. Cena utrzymania infrastruktury tych elektrowni, jest wyższa od ceny wygenerowanej energii. Zamiast obniżyć ceny prądu, polityka ta doprowadziła do podwyżek cen tego surowca.

Karta ziemi jest dokumentem atakującym wszelkie formy indywidualizmu, poprzez regulację tego jak człowiek ma myśleć o otaczającym go świecie. Atakuje wolność wyznania i wolność słowa, które jeśli nie są spójne z etyką zrównoważonego rozwoju muszą odejść w niepamięć. Atakuje wolność wyboru, dając gotową filozofię z nakreślonymi dogmatami. Atakuje rodzinę w której dziecko ma mieć zapewnioną edukację/indoktrynację opartą na nowej etyce (14, A).
Atakuje bezpieczeństwo zabierając państwom możliwość samostanowienia i samoobrony (16). Tutaj warto zadać sobie pytanie, jak możliwy jest dialog i wzajemne zrozumienie z państwami totalitarnymi takimi jak Chiny? Jak możliwy jest dialog pomiędzy chrześcijaninem, buddystą, satanistą, czy jakimkolwiek wyznawcą innej religii? Jak możliwa jest tolerancja pomiędzy wszystkimi krajami, ludźmi, religiami, ekonomiami, politykami, orientacjami seksualnymi itd?

To jest właśnie nowy system “Nowy Porządek Świata” aka “New World Order” aka “Nowy Socjalistyczny Porządek”, gdzie nie ma już żadnych przeciwstawnych tendencji. Nie ma ich ponieważ nie ma sprzeciwu. Pokój wg ludzi, którzy planują przyszłość tj rewolucjonistów i multimiliarderów, jest brakiem świadomości, jest wojną przeciwko świadomości, przeciwko wolnym umysłom. Pokój nastanie gdy wszelki opór będzie pokonany, nie tylko militarny, religijny czy ekonomiczny, ale przede wszystkim opór świadomości.